Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014

"Λιμπεραλισμός ο ύπουλος εχθρός των εθνών" Θεόδωρος Κουδούνας

Πρόκειται για ένα βιβλίο – εγχειρίδιο, στο οποίο απαριθμούνται οι ιδέες και οι αρχές του λιμπεραλισμού με τον τρόπο που οι ίδιοι οι λιμπεραλιστές διετύπωσαν. Αναλύονται οι λιμπεραλιστικές θέσεις σε σχέση με την κοινωνία, το έθνος, την οικονομία, την παράδοση, την επιστήμη και τη γεωπολιτική. Ταυτόχρονα, σε κάθε λιμπεραλιστική ιδέα, αξία και αρχή, τίθεται αντιμέτωπη η αντίστοιχη εθνικιστική και με τρόπο περιεκτικό και κατανοητό γίνεται η σύγκριση – σύγκρουση των δύο κοσμοθεωριών. Ο αναγνώστης των  80 σελίδων του βιβλίου έχει τη δυνατότητα να αποκομίσει πέραν του γνωστικού αντικειμένου, πλείστα ιδεολογικά επιχειρήματα της πλήρους υπεροχής της εθνικιστικής ιδεολογίας έναντι του λιμπεραλισμού και των παραγώγων του.
Παραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο:

Λιμπεραλιστική αρχή: H ανθρώπινη φύση είναι εύπλαστη και ευμετάβλητη, έχει δε απεριόριστη δύναμη ανάπτυξης και δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για την πραγμάτωση της «Καλής κοινωνίας». Εκ των πραγμάτων όμως η ανθρώπινη φύση περιλαμβάνει στοιχεία μεταβλητά αλλά και σταθερά, όπως τα κληρονομικά χαρακτηριστικά που αποτελούν βάση και αφετηρία της ανθρώπινης ανέλιξης.
Λιμπεραλιστική αρχή: Ο άνθρωπος είναι θεμελιωδώς λογικό όν. Ο λόγος και η επιστήμη αποτελούν τα μοναδικά μέσα για την αποκάλυψη της αλήθειας και αποκλειστικά εκεί μπορεί να στηριχθεί η αυθεντία. Απαντούμε ότι ο άνθρωπος πέρα από τη λογική του χαρακτηρίζεται από συναίσθημα, πάθος και άλλες μη λογικές παρορμήσεις. Πρώτιστα όμως χαρακτηρίζεται από φαντασία, πνεύμα και ιστορικότητα. Δεν έχει υπάρξει πολιτισμένη κοινωνική συγκρότηση χωρίς τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Κοινωνία της οποίας τα μέλη χαρακτηρίζονται μόνο από τη λογική δεν είναι απλώς ανάπηρη αλλά καθαρή αυταπάτη. Εδώ θα επισημάνουμε και μία μεγάλη αντίφαση. Ενώ ο λιμπεραλισμός διακρίνει την απόλυτη αλήθεια μονοσήμαντα μέσω της λογικής και της επιστήμης για κάθε ζήτημα, αποδέχεται βάσει αρχής την αντίθετη άποψη για το ίδιο ζήτημα, ακόμη και όταν η επιστήμη έχει τελεσίδικα αποφανθεί. Οπότε, πρέπει να επιλέξει: Ή ότι η επιστημονική γνώση δεν οδηγεί πάντα στην αλήθεια ή ότι κάθε αντίλογος στην επιστήμη είναι απαράδεκτος.
Λιμπεραλιστική αρχή: Τα εμπόδια στην πρόοδο προς την «Καλή κοινωνία» συνίστανται στην άγνοια και τους κακούς κοινωνικούς θεσμούς. Απαντούμε ότι πέραν αυτών υπάρχουν σημαντικότερα εμπόδια που οφείλονται στην ίδια τη βιολογική, ψυχολογική, ηθική και διανοητική δομή του ανθρώπου. Εκεί οφείλεται και η πλήρης αποτυχία του νεοφιλελεύθερου πολυπολιτισμικού μοντέλου. Επίσης υπάρχουν εμπόδια οφειλόμενα στο περιβάλλον και στους φυσικούς νόμους.
Λιμπεραλιστική αρχή: Για να επιτευχθεί η «Καλή κοινωνία», υπάρχει λύση για κάθε εμπόδιο. Η ιστορική αισιοδοξία πάντα δικαιώνεται. Απαντούμε ότι εφόσον πέραν των εξωτερικού τύπου κοινωνικών εμποδίων υπάρχουν και σταθερές ανθρώπινες και φυσικές παράμετροι που αντιτίθενται σε μία τέτοια κοινωνία, οποιοδήποτε σύστημα θέτει ως σκοπό τη δημιουργία της «Καλής κοινωνίας», είναι από τη βάση του επικίνδυνο και ουτοπιστικό. Τα ολέθρια αποτελέσματα αυτού του σκεπτικού βιώνουμε όλοι σήμερα.
Λιμπεραλιστική αρχή: Το γεγονός ότι ένας θεσμός ή μία αρχή διατηρούνται επί μακρόν χρόνο στην ιστορία, δεν αποτελεί ευνοϊκό στοιχείο για τη διατήρησή του ( δηλαδή πρέπει να καταργηθεί). Απαντούμε ότι η πραγματική πρόοδος μίας κοινωνίας δεν συνίσταται στο να αποβάλει τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις παραδόσεις που προέρχονται από το ιστορικό της παρελθόν. Αυτό αποτελεί πνευματικό και ψυχικό πισωγύρισμα αφήνοντας τα μέλη της χωρίς πολιτιστική και ιστορική συνέχεια και χωρίς κατευθυντήρια πυξίδα προς το μέλλον. Αντίθετα, η επιλεκτική και σταδιακή βελτίωση των ήδη αποκτημένων με παράλληλη μελετημένη προσθήκη νέων στοιχείων αποτελεί τη συνταγή της πραγματικής προόδου.
Λιμπεραλιστική αρχή: Για την εξάλειψη της άγνοιας είναι αναγκαία η καθολική εκπαίδευση βασισμένη στο λόγο και την επιστήμη. Με αυτό τον τύπο εκπαίδευσης  ο μαθητής θα αποφοιτήσει αυτομάτως ως «καλός πολίτης». Απαντούμε ότι μία τέτοιου τύπου  εκπαίδευση, εάν είναι δυνατόν να υπάρξει δεν δύναται να περιορίσει την άγνοια που οφείλεται σε ατομικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Επίσης πρέπει να καταδειχθεί ότι η πλήρης εκπαίδευση δεν επιτυγχάνεται μόνο με τη μετάδοση της ρασιοναλιστικής «επιστημονικής γνώσης». Προσθέτουμε δε ότι από καιρού εις καιρόν η «επιστημονική γνώση» δέχεται κατακλυσμιαίες αλλαγές που αναιρούν εκ βάθρων νόμους και κανόνες. Το σχολείο δεν πρέπει να μετατραπεί με ύπουλο τρόπο σε ναό του λιμπεραλισμού, αντιμετωπίζοντας το νέο μαθητή γυμνό από χρώμα, πεποιθήσεις, οικογένεια και εθνικότητα.
Θεόδωρος Κουδούνας
Το βιβλίο μπορείτε να το παραγγείλετε από εδώ