Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

Επανέκδοση, από το Α.Ι.Γ.Ι.Σ. του συνοπτικού εγχειριδίου Γεωπολιτικής : «Κάποτε Έλληνες – Πάντοτε Έλληνες»

Με την μέριμνα του Ιδρύματος επανεξεδόθη (μετά την πρώτη έκδοση 14 χρόνια πριν από τις εκδόσεις «Ασκαλών») το κατατοπιστικό εγχειρίδιο «Γεωπολιτική – Κάποτε Έλληνες – Πάντοτε Έλληνες» του Κ. Θ. Ιωάννου.


Η μελέτη των αξιωμάτων, νόμων και κανόνων της επιστήμης της γεωπολιτικής καθίσταται απαραίτητο εφόδιο για την Ελλάδα του 21ου  αιώνος, προκειμένου να αντιληφθούμε ολιστικά την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται σήμερα η Πατρίδα μας και επίσης να κατανοήσουμε πλήρως τους αντικειμενικούς κινδύνους που την απειλούν. Ήδη από την δεκαετία του 1990 βρισκόμαστε ενώπιον διαρκών σημαντικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι οποίες στις ημέρες μας κλιμακώνονται άρδην και δυστυχώς παρακολουθούμε τις εξελίξεις ωσάν απαθείς θεατές. Η στάση του ελληνικού κράτους απέναντι στα γεγονότα την τελευταία εικοσαετία, δυστυχώς δεν οδηγεί πουθενά ή μάλλον οδηγεί στην εξοντωτική συρρίκνωση του Έθνους μας, σύμφωνα με τους νόμους της Γεωπολιτικής.
Η Γεωπολιτική δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου  αιώνα και στη συνέχεια διαδόθηκε κατά το διάστημα του μεσοπολέμου, αρχικά στην κεντρική Ευρώπη. Αποτελεί αξεπέραστο εργαλείο της στρατηγικής με κεντρικό σημείο την Εθνική Ισχύ και τον έλεγχο μίας γεωγραφικής επικράτειας. Κράτη που είναι ισχυρότερα στην «προβολή» των ικανοτήτων τους σε μεγαλύτερες αποστάσεις, αποτελούν τα κυρίαρχα κράτη κάθε ιστορικής περιόδου μέσα στο εκάστοτε διεθνές σύστημα. Επομένως, η γεωπολιτική δέχεται a priori την ύπαρξη των διεθνών ανταγωνισμών και υποστηρίζει με εξαιρετική αποτελεσματικότητα τη στρατηγική σχεδίαση σε διάφορους τομείς: Tης στρατιωτικής ισχύος («Γεωστρατηγική»), της οικονομίας («Γεωοικονομία»), της δημογραφίας και του περιβάλλοντος.

H Γεωπολιτική εξετάζει συνεπώς τις πολύπλευρες και πολυδύναμες σχέσεις εδάφους-Κράτους-Λαού, συνδυασμένες με τις έννοιες : πηγές πλούτου, συγκοινωνίες, στρατηγικές συνθήκες, κλιματολογικοί όροι. Με λίγα λόγια, αντικείμενό της είναι η γεωγραφική έκταση, ως υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης κρατικής υπόστασης ενός Λαού. Την περιληπτική σύνοψη αυτής της προσέγγισης καταγράφει το χρήσιμο αυτό μικρό εγχειρίδιο.